AUCT จับมือไฟแนนซ์จัดกิจกรรม “LUXURY CAR EVENT” รวมรถหรูคุณภาพดีกว่า 40 คันขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

AUCT จับมือไฟแนนซ์จัดกิจกรรม “LUXURY CAR EVENT” รวมรถหรูคุณภาพดีกว่า 40 คันขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ AUCT จับมือไฟแนนซ์จัดกิจกรรมประมูลขายรถหรูในงาน "LUXURY CAR EVENT" รวบรวมรถยุโรปคุณภาพดีกว่า 40 คัน เช่น MERCEDES…