PTEC – สวทช.เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

PTEC – สวทช.เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กำหนดการ NSTDA Meets the PressEV ปลอดภัย ต้องใส่ใจมาตรฐานการทดสอบสากลPTEC-สวทช.  เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 -…