โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส” ชูนโยบาย Net Zero Emissions เริ่มใช้ E-Motorcycle จักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี

โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส” ชูนโยบาย Net Zero Emissions เริ่มใช้ E-Motorcycle จักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี

โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเซส บริษัทในความร่วมมือระหว่าง บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากฝรั่งเศส นำโดย มร. อาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 2…