‘อีวาย’ คาดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าใน 6 ประเทศกลุ่มอาเซียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว

‘อีวาย’ คาดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าใน 6 ประเทศกลุ่มอาเซียนจะเติบโตอย่างรวดเร็ว

คาดการณ์มูลค่าการขายรถยนต์ไฟฟ้าใน ASEAN-6 อาจสูงถึง 80,000-100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2578 จากปริมาณการขายรถยนต์ไฟฟ้า 8.5 ล้านคันการผลิตยานยนต์ การขายปลีก และตลาดหลังการขาย; วัตถุดิบและการแปรรูป; การผลิต การประกอบ…