MI GROUP และ i-dac Bangkok ร่วมกับ กรังด์ปรีซ์ สร้างปรากฏการณ์สื่อสารการตลาดมิติใหม่ จับมือ TikTok แพลตฟอร์มสุดร้อนแรงขยายฐานผู้เข้าชม-ร่วมงาน ‘มอเตอร์โชว์’

MI GROUP และ i-dac Bangkok ร่วมกับ กรังด์ปรีซ์ สร้างปรากฏการณ์สื่อสารการตลาดมิติใหม่ จับมือ TikTok แพลตฟอร์มสุดร้อนแรงขยายฐานผู้เข้าชม-ร่วมงาน ‘มอเตอร์โชว์’

MI GROUP และ i-dac Bangkok ร่วมกับ กรังด์ปรีซ์ สร้างปรากฏการณ์สื่อสารการตลาดมิติใหม่ จับมือ TikTok แพลตฟอร์มสุดร้อนแรงขยายฐานผู้เข้าชม-ร่วมงาน 'มอเตอร์โชว์' ครั้งที่ 44 ผ่านโลกออนไลน์…