แชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางสาวเอง พู-เจวียน ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แชฟฟ์เลอร์ เอเชียแปซิฟิก แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางสาวเอง พู-เจวียน ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ นางสาวเอง พู-เจวียน เป็นรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ด้านความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานแชฟฟ์เลอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระยะยาวผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงนางสาวเอง พู-เจวียนจะเข้ารับตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก…