ASW ผนึก”ฮ้อปคาร์” บริการให้เช่ารถยนต์ในโครงการ

ASW ผนึก”ฮ้อปคาร์” บริการให้เช่ารถยนต์ในโครงการ

สมกับเป็น CEO รุ่นใหม่จริงๆ "กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ " แห่ง บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) หุ้นน้องใหม่อสังหาฯ ที่เพิ่ง IPO หมาดๆ ล่าสุดเกี่ยวก้อย บริษัท…