“แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” จับมือ “EA ANYWHERE” และ “HAUP”  เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ และบริการคาร์แชร์ริ่งใจกลางสาทร

“แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น” จับมือ “EA ANYWHERE” และ “HAUP” เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ และบริการคาร์แชร์ริ่งใจกลางสาทร

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพื่อการการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว เดินหน้าจับมือ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (EA…