ไอคอนสยาม เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกสู่พลังงานที่ยั่งยืน เปิด Tesla Supercharging สถานีบริการชาร์จรถไฟฟ้า สะดวกรวดเร็วใน 15 นาที

ไอคอนสยาม เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกสู่พลังงานที่ยั่งยืน เปิด Tesla Supercharging สถานีบริการชาร์จรถไฟฟ้า สะดวกรวดเร็วใน 15 นาที

ไอคอนสยาม มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคม คาร์บอนต่ำในประเทศไทย เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่พลังงานที่ยั่งยืน ล่าสุดจับมือกับ Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก เปิดสถานีบริการชาร์จรถไฟฟ้า Tesla Supercharging เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla…