คอนติเนนทอลนำแนวคิดยางรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การผลิต

คอนติเนนทอลนำแนวคิดยางรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การผลิต

คอนติเนนทอลกำหนดมาตรฐานใหม่ในการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนสำหรับยางรถยนต์หลายซีรีส์จากแนวความคิดสู่การผลิตในระยะเวลาเพียง 1 ปีผู้ผลิตยางรถยนต์ได้ใช้ซิลิกาจากแกลบ โพลีเอสเตอร์จากขวด PET รีไซเคิลและวัตถุดิบหมุนเวียนรีไซเคิลในยางซีรีส์คอนติเนนทอลนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กำหนดมาตรฐานใหม่ หนึ่งในหัวข้อที่มุ่งเน้นคือความยั่งยืน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ผู้ผลิตยางรถยนต์มุ่งเน้นการใช้ซิลิกาจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร โพลีเอสเตอร์จากขวด PET รีไซเคิลและวัตถุดิบหมุนเวียนรีไซเคิลอื่นๆ ด้วยแนวคิด…