ความเชื่อมั่นในธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกลดลง สาเหตุจากการเติบโตที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้น

ความเชื่อมั่นในธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกลดลง สาเหตุจากการเติบโตที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้น

จากรายงาน Annual Global Automotive Executive Survey ครั้งที่ 24 ของเคพีเอ็มจี พบประเด็นสำคัญดังนี้ผู้นำด้านยานยนต์ในจีนมองสวนกระแสโลก โดยเป็นประเทศเดียวที่ได้รายงานถึงดัชนีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอในการรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นรายงาน Annual Global Automotive Executive…