โอคุม่า เตรียมนำเสนอเครื่องจักรอัจฉริยะรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green-Smart Machine” เต็มรูปแบบ ขานรับแนวคิดสังคมปลอดคาร์บอน

โอคุม่า เตรียมนำเสนอเครื่องจักรอัจฉริยะรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green-Smart Machine” เต็มรูปแบบ ขานรับแนวคิดสังคมปลอดคาร์บอน

โอคุม่า คอร์ปอเรชั่น (Okuma Corporation) เตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอัจฉริยะรักษ์สิ่งแวดล้อม "Green-Smart Machine" เต็มรูปแบบ โดยเป็นเครื่องจักรกลอัจฉริยะที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีเสถียรภาพเชิงมิติที่แม่นยำและใช้พลังงานน้อยลงภาพที่ 1: เครื่องหมาย "Green-Smart Machine"https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105098/202210057711/_prw_PI1fl_CiRt0cr2.jpgภาพที่ 2:…