เริ่มแล้ว !!! อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ 2567 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี! ทั้งหมด 101 ศูนย์บริการ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 67

เริ่มแล้ว !!! อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ 2567 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี! ทั้งหมด 101 ศูนย์บริการ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มกราคม 67

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน( Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี จำนวน 101 ศูนย์บริการทั่วประเทศ โดยมีพลตำรวจเอก…