‘เฮงลิสซิ่ง’ ขยายธุรกิจประมูลรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดลานประมูลรถเฮงลิสซิ่งแห่งใหม่ จังหวัดอุดรธานี

‘เฮงลิสซิ่ง’ ขยายธุรกิจประมูลรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดลานประมูลรถเฮงลิสซิ่งแห่งใหม่ จังหวัดอุดรธานี

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ ให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ภายใต้แบรนด์ 'เฮงลิสซิ่ง' นอกจากจากผลิตภัณฑ์หลักนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจขยายทอดตลาดรถที่เกิดจากลูกค้าผิดสัญญาไม่สามารถชำระค่างวดค้างชำระได้ …