โครงการ : แบตฯดี มีคืน โดยสถาบันยานยนต์ ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2566 – 29 ธ.ค. 2566

โครงการ : แบตฯดี มีคืน โดยสถาบันยานยนต์ ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2566 – 29 ธ.ค. 2566

โครงการ : แบตฯดี มีคืน โดยสถาบันยานยนต์ระยะเวลา : 1 มี.ค. 2566 - 29 ธ.ค. 2566วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยเป็นไปตาม…