การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) และสถาบันยานยนต์ (TAI) ได้ร่วมจัด "การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4" ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น นายกฤศ…
ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น งานสัมมนาออนไลน์ “Next Generation Vehicles in Thailand and Japan”

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น งานสัมมนาออนไลน์ “Next Generation Vehicles in Thailand and Japan”

การจัดประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 44th Dialogue on Thailand-Japan Next Generation Vehicle Development Cooperation และงานสัมมนาออนไลน์ "ยานยนต์สมัยใหม่ (ไทย-ญี่ปุ่น)"องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ…